دانلود آهنگ جدید حسین حسنی حس سرکش

حس سرکش

متن آهنگ حس سرکش
عاشق شدم ببین
چون درد میکشم
از من گرفت مرا
این حس سرکشم

دیوانه شد ولی
عاقل نمیشود
گر بشکند دگر
دل ، دل نمیشود

آاای
ای آسمان
در این خزان
باران ببار و
گریه کن گریه

آااااه
ای چشم خیس
چون آسمان
کز غم گریست
او رفت و نیست
خون گریه کن گریه ، گریه …

****

خاکسترم کرد این داغ دوری
او رفت و دل رفت آرامشم رفت
اصرار کردم انگار نه انگار
این نیمه جان با هر خواهشم رفت
دلم سوخت خانه ام سوخت
برای هر نفس این سینه تنگ است
من دلتنگ شبی عاشق
شبی بیزار دلم میدان جنگ است

آاای
ای آسمان
در این خزان
باران ببار و
گریه کن گریه

آااااه
ای چشم خیس
چون آسمان
کز غم گریست
او رفت و نیست
خون گریه کن گریه ، گریه …

خاکسترم کرد این داغ دوری
او رفت و دل رفت آرامشم رفت
اصرار کردم انگار نه انگار
این نیمه جان با هر خواهشم رفت

آخرین آثار حسین حسنی