دانلود آهنگ جدید حسین مقامی حق داری بری ۲

حق داری بری ۲

متن آهنگ حق داری بری ۲
همونم بسه واسه من درسه
دلی که دست دادم ا دست
وقتیکه چشاتو روی من بسته
دنیامو دادم من فقط به ترس

تو بریو برم ا دست
تنهاترین توی تنهایی شب
تو گفتی میایو میسازی زندگیو ا همه
عاشقونه تر
چی شده تش
شدم ا غریبه غریبه تر

*****

سر تو با همه ی دو رو ورم لج کردم
همه ی غرورمو فرختمو خرج کردم
مگه چی شد یدفه اینطوری تو عوض شدی
من که هرچی داشتمو پیش چشات رو کردم
من میخواستم واسه تو اسمونو ابی کنم
دریارو عاشق کنم بعد پر از ماهی کنم
تو میخاستی منو تنها بزاری
دلمو بشکونیو دور ز دریا بزاری

یادت بهت میگفتم اون سری
حق داری بریییییی
همونم بسه واسه من درسه
دلی که دست دادم ا دست

وقتیکه چشاتو روی من بسته
دنیامو دادم من فقط به ترس
تو بریو برم ا دست
تنهاترین توی تنهایی شب

تو گفتی میایو میسازی زندگیو ا همه
عاشقونه تر
چی شده تش
شدم ا غریبه غریبه تر

آخرین آثار حسین مقامی