دانلود آهنگ جدید حسین رحیم‌ زاده قایق سرگردان

قایق سرگردان

متن آهنگ قایق سرگردان
خیره به عکسهات موندم و بعد تو سرد شده دستهام
گرمی خونه مون رفت و موند غمها با من چه کردی
ناجی قلب من مرحم دردها رفتی و
بعد تو موند رو قلبم زخمهات بعد تو شدم مثل قایق سرگردان با من چه کردی
ای داد ای داد ای داد از این قلب بیمار وقتی که تو رفتی غمها شد رو قلبم آوار
ای وای ای وای از عشق از این قلب عاشق لعنت به حسی که منو سمت تو میکشه
قلب شکسته ام هنوز داره براتو میزنه وقتی که اسم تو میاد سینه امو از جا میکنه
ببار یه بارونی خدا شاید که اون پیداش بشه بگیره دستهای منو غمهای دل یادش بره
ای داد ای داد ای داد از این قلب بیمار وقتی که تو رفتی غمها شد رو قلبم آوار
ای وای ای وای از عشق از این قلب عاشق لعنت به حسی که منو سمت تو میکشه

***

ای وای ای وای از عشق از این قلب عاشق لعنت به حسی که منو سمت تو میکشه
قلب شکسته ام هنوز داره براتو میزنه وقتی که اسم تو میاد سینه امو از جا میکنه
ببار یه بارونی خدا شاید که اون پیداش بشه بگیره دستهای منو غمهای دل یادش بره
ای داد ای داد ای داد از این قلب بیمار وقتی که تو رفتی غمها شد رو قلبم آوار
ای وای ای وای از عشق از این قلب عاشق لعنت به حسی که منو سمت تو میکشه

آخرین آثار حسین رحیم‌ زاده