دانلود آهنگ جدید حسین مجلس آرا هی تو
متن آهنگ هی تو
هی نگو توهمه
بابا دلت خوشه کوتا نمیام
هی نگو بذار برو
که با این یه قلم دیگه را نمیام

هی تو بزن قدش
با من دیگه هرچی بشه بعدش
هی تو ببین مارو
قفلی زدیم روی شما خراب نکن کارو

من که از پس دلم
یه جوری عاشقت شدم که برنمیام
توفقط اراده کن جون بخواه

****

اشاره کن رو جفته چشام
هی تو بزن قدش
با من دیگه هرچی که بشه بعدش

هی تو ببین مارو
قفلی زدیم روی شما خراب نکن کارو

آخرین آثار حسین مجلس آرا