دانلود آهنگ جدید حسین منصوریان رقیب

رقیب

متن آهنگ رقیب
نگاشو نگاه، رنگ چشماشو نگاه
ببین آخه چیکار داره میکنه با من با یه نگاه منو میکشونه پیه خودش میبره دل منو با حتی یه نگاه
چیزی جلودارش نیست آخه کیه که بیمارش نیست منم و یه دلی که بجز عشق چیزی بارش نیست
رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم
رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم
مگه میشه یه نفر انقدر اصن همه چی تموم اگه نگفته بودم این حرفارو میموند تو گلوم
پشتم به خدا گرمه تو هستی رو به روم مگه میشه یه نفر انقدر اصن همه چی تموم
رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم
که رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم

***

رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم
مگه میشه یه نفر انقدر اصن همه چی تموم اگه نگفته بودم این حرفارو میموند تو گلوم
پشتم به خدا گرمه تو هستی رو به روم مگه میشه یه نفر انقدر اصن همه چی تموم
رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم
که رقیب نداره یارم عجیب هواشو دارم اگه بمیرم و زنده شم همینو میگم دوبارم

آخرین آثار حسین منصوریان