دانلود آهنگ جدید حسین ام سی تی پیش تو
متن آهنگ پیش تو
ببین دلم داره واسه تو میره دلی که با تو آروم میگیره دلی که اگه یه روز نباشی میمیره

تو هم شبیه من این حسو داری آره توتم انگار بیقراری تو هم انگار به جز قلب من جایی نداری

ببین چجوری عاشق شدم چجوری بی تابت شدم باید اینو ثابت کنم که همه دنیامی

میدونی خیلی برام عزیزی مرسی نمیدی جامو به هیشکی مرسی ازم جدا نمیشی تو همه دنیامی

قشنگ ترین لحظه ی من فقط لحظه ی بودن پیش توعه دل این دیوونه رو نگه دار تا روز مرگش پیش خودت

چشاتو برنگردون از من چشای تو همه زندگیمه فقط چشای تو میتونست منو عاشق پیشه کنه

ببین چجوری عاشق شدم چجوری بی تابت شدم باید اینو ثابت کنم که همه دنیامی

میدونی خیلی برام عزیزی مرسی نمیدی جامو به هیشکی مرسی ازم جدا نمیشی تو همه دنیامی

ببین دلم داره واسه تو میره دلی که با تو آروم میگیره دلی که اگه یه روز نباشی میمیره

تو هم شبیه من این حسو داری آره توتم انگار بیقراری تو هم انگار به جز قلب من جایی نداری

ببین چجوری عاشق شدم چجوری بی تابت شدم باید اینو ثابت کنم که همه دنیامی

میدونی خیلی برام عزیزی مرسی نمیدی جامو به هیشکی مرسی ازم جدا نمیشی تو همه دنیامی

قشنگ ترین لحظه ی من فقط لحظه ی بودن پیش توعه دل این دیوونه رو نگه دار تا روز مرگش پیش خودت

چشاتو برنگردون از من چشای تو همه زندگیمه فقط چشای تو میتونست منو عاشق پیشه کنه

***

میدونی خیلی برام عزیزی مرسی نمیدی جامو به هیشکی مرسی ازم جدا نمیشی تو همه دنیامی

ببین دلم داره واسه تو میره دلی که با تو آروم میگیره دلی که اگه یه روز نباشی میمیره

تو هم شبیه من این حسو داری آره توتم انگار بیقراری تو هم انگار به جز قلب من جایی نداری

ببین چجوری عاشق شدم چجوری بی تابت شدم باید اینو ثابت کنم که همه دنیامی

میدونی خیلی برام عزیزی مرسی نمیدی جامو به هیشکی مرسی ازم جدا نمیشی تو همه دنیامی

قشنگ ترین لحظه ی من فقط لحظه ی بودن پیش توعه دل این دیوونه رو نگه دار تا روز مرگش پیش خودت

چشاتو برنگردون از من چشای تو همه زندگیمه فقط چشای تو میتونست منو عاشق پیشه کنه

آخرین آثار حسین ام سی تی