دانلود آهنگ جدید حسین محمدیان پاییز
متن آهنگ پاییز
دردی است حالمو نگیر جانمو

تو دیگر کجا بجونیم پاییز آمدو

دوستت دارمو هنوز همانیم که بودم

چگونه بعد تو کنار دردتو بشینم و بگیرم آرام

خدای من بگو ز درد من به او

که بعد اون نشد دل آرام

مگر قرار ما نبود که بعد از آن که تا ابد جدا نمانیم

بهانه ساختنت ز دل به یار دادنت

سبب بشد جدا بمانیم

**

جانم دست توست

قلبم مست توست

تو گر همان شوی که عاشقش شوم

در آرزوی عشق شقایقش شدم

محال بگذرم ز جسم و روح تو

که عاشقانه با تو هستم

چگونه بعد تو

چگونه بعد تو کنار دردتو بشینم و بگیرم آرام

خدای من بگو ز درد من به او

که بعد اون نشد دل آرام

مگر قرار ما نبود که بعد از آن که تا ابد جدا نمانیم

بهانه ساختنت ز دل به یار دادنت

سبب بشد جدا بمانیم

آخرین آثار حسین محمدیان