دانلود آهنگ جدید حسین رنگریز به خاطره
متن آهنگ به خاطره
بخاطر این دل تیکه پاره و ی خاطره که مونده

نیمه کاره و ی سرنوشت که ناتموم میمونه

و این عاشق دلداده و دیوونه و ی عالمه ترانه که نگفتمو

بمون نذار تا از نفس بیوفتم و با همون عشقو علاقت بمون

بخاطر خوشبختی هردومون

بخاطر این دل حساس من باش همیشه پر پرواز من بخاطر

این عاشق دیوونه بمون گلم به نفع هردومونه

بخاطر این دل حساس من باش همیشه پر پرواز من بخاطر

این عاشق دیوونه بمون گلم به نفع هردومونه

**

چشماتو رو دیوونگیهام نبند به این همه عشقو علاقه نخند

دارم میخونم حس تو از چشمات این همه احساسو نذار زیر پات

چشماتو رو دیوونگیهام نبند به این همه عشقو علاقه نخند

دارم میخونم حس تو از چشمات این همه احساسو نذار زیر پات

بخاطر این دل حساس من باش همیشه پر پرواز من بخاطر

این عاشق دیوونه بمون گلم به نفع هردومونه

بخاطر این دل حساس من باش همیشه پر پرواز من بخاطر

این عاشق دیوونه بمون گلم به نفع هردومونه

آخرین آثار حسین رنگریز