دانلود آهنگ جدید حسین صبوری میگذره روزام

میگذره روزام

متن آهنگ میگذره روزام
میگذره روزام ساده بدون دلخوشی
من هنوز توو فکر با تو بودنم اما تو چی
هی زدی طعنه هنوز توو یادمه
هرچی سرم اومد با تو از این دل سادمه

نه نشد این نبود فکری داشتم توو سرم
من هنوز جا تو رو خالی گذاشتم توو دلم

کاش میفهمید یکم حال منو میدید کاش
باشه من میرم ولی تو بمون راحت باش

هیچ جایی اصلا دیگه برام نمونده
اصلا مگه برات مهمه
چی به سرش اومده این دل این دل

***

چی ازم دیدی یه روز از این رو به اون رو شدی
چی به سرت اومد آخه چرا تو اینجوری شدی
واسه چی خواستی منو اینجوری وابسته کنی

از زندگی خسته کنی

هیچ جایی اصلا دیگه برام نمونده
اصلا مگه برات مهمه
چی به سرش اومده این دل این دل

آخرین آثار حسین صبوری