دانلود آهنگ جدید حسین طالقانی عشق دردانه

عشق دردانه

متن آهنگ عشق دردانه
عشق دردانه ام مرحم جان من
کی شود گوشه چشمی کنی مهمان من
دل دیووانه ام سر و سامانم
گر شوی دور ز من مست و پریشانم

ای پری روی مه روی زیبا صنم
آن که جانش ببخشد به جانت منم
عاشقت هستم و این عشق
به جانم رود جانم جانم جان

**

از تو چه پنهان این حال خوش از روی
ماه تو الهام بگیرد، هرچه شود روزی
بین من و تو هرانچه که حسود است بمیرد
از رخ زیبایت گرمی بازارت هرچه بگویم
نشود فاش، من که به تو دادم
این دل فرهادم باز تو شیرین دلم باش

ای پری روی مه روی زیبا صنم
آن که جانش ببخشد به جانت منم
عاشقت هستم و این عشق
به جانم رود جانم جانم جان

آخرین آثار حسین طالقانی