دانلود آهنگ جدید حسین توکلی وسواسی 2

وسواسی 2

متن آهنگ وسواسی 2
گفته بودی زیاده مثه من
من که این حرفتو یادم نمیره
یه روز عاشقی یه روز دل میکنی
هیچ کدوم کارات به آدم نمیره
من محاله که ازت چیزی بخوام
دیگه هیچ حشی فریبم نمیده
با نگات دروغ میگفای هی به من
شایدم دلم به حقش رسیده

**
عاشقم ولی کارات عذابم میده
دیگه از عشق دلم ترسیده
بس که بی تفاوتی تو دیه
آخه بی رحم من خستم
شونه هات برای کی آمادس
واسه تو چقد بشم دلواپس
هرچیم بهت میگم بی فایدس
رفتن همیشه سخته زیربارون
به یاد خاطرات با اون
چه تلخه ای خدا نگم
تنها رفتن همیشه سخته زیر بارون
به یاد خاطرات با اون
چه تلخه ای خدا نگم
دیدی چیکار کردی
با این دل شکست خورده
از وقتی رفتی دلم همش بد آورده
هر چی بدی کردی
دلم صداشو ساکت کرد
حتی یه بار چیزی نگفت
به روت نیاورده

عاشقم ولی کارات عذابم میده
دیگه از عشق دلم ترسیده
بس که بی تفاوتی تو دیه
آخه بی رحم من خستم
شونه هات برای کی آمادس
واسه تو چقد بشم دلواپس
هرچیم بهت میگم بی فایدس

**
رفتن همیشه سخته زیربارون
به یاد خاطرات با اون
چه تلخه ای خدا نگم
تنها رفتن همیشه سخته زیر بارون
به یاد خاطرات با اون
چه تلخه ای خدا نگم

آخرین آثار حسین توکلی