دانلود آهنگ جدید حسینو دل بده

دل بده

متن آهنگ دل بده
جونم واست بگه واسه ی تویی که دل منو میبریووو

دل ندی به کسیو من که تورو دوست دارم دوست دارم

تو بگو تو بگو بگو کیووو دل بده به دلمو آخه دلبریات دلموبرد

کم کن اون ناز و اَدا رو دل عاشقم مُرد

هی دلو میبریو عشقم ازهمه توسَریو میدونم محاله جزمن باکسی بِپَریووو

باتوآرامش هست نه نمیدمت ازدست تو بخند تا باز من بشم سرمست

با تو حالم خوبه نباشی دل خونه دل عاشق من واسه تو میکوبه

دل بده به دلمو آخه دلبریات دلمو برد کم کن اون ناز و اَدا رو دل عاشقم مُرد

هی دلو میبریو عشقم ازهمه توسَریو میدونم محاله جز من با کسی بِپَریووو

***

هی دلو میبریو عشقم ازهمه توسَریو میدونم محاله جزمن باکسی بِپَریووو

باتوآرامش هست نه نمیدمت ازدست تو بخند تا باز من بشم سرمست

با تو حالم خوبه نباشی دل خونه دل عاشق من واسه تو میکوبه

دل بده به دلمو آخه دلبریات دلمو برد کم کن اون ناز و اَدا رو دل عاشقم مُرد

هی دلو میبریو عشقم ازهمه توسَریو میدونم محاله جز من با کسی بِپَریووو

آخرین آثار حسینو