دانلود آهنگ جدید هومهر آرتین دنیای من

دنیای من

متن آهنگ دنیای من
دنیای من از خود مرا بالا بیاور تف کن مرا در سرنوشتی بد تر از بد

تف کن مرا تا هیچ کس هرگز نفهمد آیا شبیه من به دنیا خواهد آمد

تف کن مرا در ازدهام هیچ انسان در اعتراف خسته از هر آرزویی

تا سوسک ها از من ملاقانی بگیرن تف کن مرا در کاسه های دست شویی

دنیای زخمی خوزده ای دنیای وحشی پس مانده های شهر در من خو گرفتند

تف کن مرذا تا مثل یک نفرین بچسبم بر مردمی که از خدا هم رو گرفتند

دوربین خود را روی مرگم زوم کن تا هر جا هدایت میشوم آن جا بمیرم

نشخوار کن نشخوار کن بالا بیاور تف کن که با مرگ خودم سلفی بگیرم

دنیای من در من تصور کن کسی که با ناخنت دارد خودش را میخراشد

انگار دستی دارد از تنهایی من تندیسی از جنس نبودن میتراشد

گاهی شبیه یک سگ ولگرد گاهی چون زاهدی در جستجوی چیز بودم

من آن کسی هستم که در من هیچ کس نیست من عاشق چیزی که هرگز نیست بودم

دنیای زخمی خوزده ای دنیای وحشی پس مانده های شهر در من خو گرفتند

تف کن مرذا تا مثل یک نفرین بچسبم بر مردمی که از خدا هم رو گرفتند

دوربین خود را روی مرگم زوم کن تا هر جا هدایت میشوم آن جا بمیرم

نشخوار کن نشخوار کن بالا بیاور تف کن که با مرگ خودم سلفی بگیرم

**

گاهی شبیه یک سگ ولگرد گاهی چون زاهدی در جستجوی چیز بودم

من آن کسی هستم که در من هیچ کس نیست من عاشق چیزی که هرگز نیست بودم

دنیای زخمی خوزده ای دنیای وحشی پس مانده های شهر در من خو گرفتند

تف کن مرذا تا مثل یک نفرین بچسبم بر مردمی که از خدا هم رو گرفتند

دوربین خود را روی مرگم زوم کن تا هر جا هدایت میشوم آن جا بمیرم

نشخوار کن نشخوار کن بالا بیاور تف کن که با مرگ خودم سلفی بگیرم

آخرین آثار هومهر آرتین