دانلود آهنگ ایلیا قفلی

قفلی

متن آهنگ قفلی
نمیری از یاد هیچ وقت نمیشی تکرار بی شک
پس نرو هیچوقت بری من نیستم میمیرم اینور
با تو میشه حاله خوب با یه بوس میرم تا ونوس شبا دستم لای موت
بدون براورده میشه آرزوت قلبت اگه پایه بود میرسیم به هم ما یه روز
قدیما به کنار الانم و ببین فقط تو هستی برا من و همین
سنگم بباره از آسمون و زمین نمیگیره اصلا جای تورو غریبه

همه کارای اون فریبه کسی مثل تو تو فرشته هام ندیده
نه مثلت هست نه میاد شبیهت نه میاد شبیهت
باتو نداره غم معنا ول نکن دستام باتو آسمونه افکار
پودر میشه سنگا شیرین تلخا شیرین فرهاد منم ندارم چیزی کم نه

**

پس حقمه بهترین باشه سهمم شاه و بیبی راه و میریم
بیخیال غم خود ماه و دیدیم نمیتونه دورمون کنه دست تقدیر
کنار هم میریم واسه فصله بعدی واسه نشونه عشق عکس فیسا کافی نی
میریم واسه عکس قلبی کاش میشد تن من و تویکی کاش میشد حرف من و تو بگی
کاش میشد فدا کنم جونی که براتو هس روی دیوارا قلبم عکسات پرن
کاش میشد بمونی برا خودم من دارم هواتو بد کارس نمیری از یاد هیچ وقت

نمیشی تکرار بی شک پس نرو هیچوقت بری من نیستم میمیرم اینور
کنار هم میریم واسه فصله بعدی واسه نشونه عشق عکس فیسا کافی نی
میریم واسه عکس قلبی کاش میشد تن من و تویکی کاش میشد حرف من و تو بگی
کاش میشد فدا کنم جونی که براتو هس روی دیوارا قلبم عکسات پرن
کاش میشد بمونی برا خودم من دارم هواتو بد کارس نمیری از یاد هیچ وقت
نمیشی تکرار بی شک پس نرو هیچوقت بری من نیستم میمیرم اینور

آخرین آثار ایلیا