دانلود آهنگ جدید ایمان قیاسی اطمینان

اطمینان

متن آهنگ اطمینان
هرچی من هیچی نمیگم توام هیچی نمیگی

تو دلم یه دنیا حرفه گوش به حرفام نمیدی

وقتی پیش منی احساس غرورو بکشش

فکر اینکه بشیم از همدیگه دورو بکشش

وقتی پیش منی احساس غرورو بکشش

فکر اینکه بشیم از همدیگه دورو بکشش

چی شده جریان چیه چرا اینجوری شدی؟

باز که مشکوکی بهم بی دلیل و بیخودی

هرکی خواست دلمو بدم بهش عکسشو من میکشم تو تو تو بکشش

دلمو بدم بهش عکسشو من میکشم تو تو تو بکشش

تو که باشی به خودم اطمینان دارم

خدا میدونه بهت چقدر ایمان دارم

وقتی پیش منی احساس غرورو بکشش

وقتی پیش منی احساس غرورو بکشش

فکر اینکه بشیم از همدیگه دورو بکشش

وقتی پیش منی احساس غرورو بکشش

هرکی خواست دلمو بدم بهش عکسشو من میکشم بکشش تو تو بکشش

دلمو بدم بهش عکسشو من میکشم بکشش تو تو بکشش

آخرین آثار ایمان قیاسی