دانلود آهنگ جدید ایمان قیاسی حکم تیر
متن آهنگ حکم تیر
مارو از هم کی میگیره؟

کی میخواد با هم نباشیم؟

نشونه گرفته مارو

دوست داره از هم جدا شیم

کیه خوش بختیه مارو چشم نداره که ببینه

واسه اینکه من نباشم زیر پای تو میشینه

مگه میذارم بجز من کسی دستاتو بگیره

واسه من جدایی از تو خوب میدونم حکم تیره

مگه میذارم بجز من کسی دستاتو بگیره

واسه من جدایی از تو خوب میدونم حکم تیره

میدونم که مهربون تر از همه فرشته هایی

میدونم که بیشتر از من تو به فکر عشق مایی

تو نمیذاری رو دستم این دل عاشق بمونه

اون که بد خواهه این عشق فک نمیکنم بتونه

مگه میذارم بجز من کسی دستاتو بگیره

واسه من جدایی از تو خوب میدونم حکم تیره

مگه میذارم بجز من کسی دستاتو بگیره

واسه من جدایی از تو خوب میدونم حکم تیره

مگه میذارم بجز من کسی دستاتو بگیره

واسه من جدایی از تو خوب میدونم حکم تیره

آخرین آثار ایمان قیاسی