دانلود آهنگ جدید ایمان قیاسی مهتاب
متن آهنگ مهتاب
وقتی که شونه میکرد زلفاشو ماه شب تاب

تو خونه ی من افتاد یه تار موی مهتاب

گوشواره هایی از نور رو شاخه ی ستاره

منو صدای قلبم تولدی دوباره

من و یه چشم زیبا یه آسمون پر از شب

منو یه لرزش دل یه سینه ی پر از درد

من و یه چشم زیبا یه آسمون پر از شب

منو یه لرزش دل یه سینه ی پر از درد

وقتی که شونه میکرد زلفاشو ماه شب تاب

تو خونه ی من افتاد یه تار موی مهتاب

وقتی نسیم رقصون از باغ عشق گذر کرد

دل منم به همراش تا دور دورا سفر کرد

**

وقتی که شونه میکرد زلفاشو ماه شب تاب

تو خونه ی من افتاد یه تار موی مهتاب

گوشواره هایی از نور رو شاخه ی ستاره

منو صدای قلبم تولدی دوباره

من و یه چشم زیبا یه آسمون پر از شب

منو یه لرزش دل یه سینه ی پر از درد

من و یه چشم زیبا یه آسمون پر از شب

منو یه لرزش دل یه سینه ی پر از درد

وقتی که شونه میکرد زلفاشو ماه شب تاب

تو خونه ی من افتاد یه تار موی مهتاب

وقتی نسیم رقصون از باغ عشق گذر کرد

دل منم به همراش تا دور دورا سفر کرد

آخرین آثار ایمان قیاسی