دانلود آهنگ جدید ایمان قیاسی ناسازگار

ناسازگار

متن آهنگ ناسازگار
چندین و چند ساعته که لحظه شماری می کنم

تنها نشستم با خودم شب زنده داری می کنم

پافشاری می کنم همه کاری می کنم

خودکشی اگه بذاری می کنم

اگه عشق تو که در میون باشه

با همه ناسازگاری می کنم

این دل دیگه مجنونه و دیوونه و رسواتر

اگه حتی بد باشی خوبیت به بدی هاته

این دل دیگه مجنونه و دیوونه و رسواتر

اگه حتی بد باشی خوبیت به بدی هاته

دلو خوش به حسی که بهم نداری می کنم

نیستی ببینی با خودم دارم چه کاری می کنم

گریه زاری می کنم بیقراری می کنم

التماس حتی اگه به روت نیاری می کنم

اگه تو با دل من راه بیای

همه روزاتو بهاری می کنم

این دل دیگه مجنونه و دیوونه و رسواتر

اگه حتی بد باشی خوبیت به بدی هاته

این دل دیگه مجنونه و دیوونه و رسواتر

اگه حتی بد باشی خوبیت به بدی هاته

**

گریه زاری می کنم بیقراری می کنم

التماس حتی اگه به روت نیاری می کنم

اگه تو با دل من راه بیای

همه روزاتو بهاری می کنم

این دل دیگه مجنونه و دیوونه و رسواتر

اگه حتی بد باشی خوبیت به بدی هاته

این دل دیگه مجنونه و دیوونه و رسواتر

اگه حتی بد باشی خوبیت به بدی هاته

آخرین آثار ایمان قیاسی