دانلود آهنگ جدید ایمان قیاسی شام آخر
متن آهنگ شام آخر
برو ولی با رفتنت میمیرم این گوشه بدون
هنوز دوست دارم ولی ازم نخواه بگم بمون
دیدن تو یادآور تصویر صد تا اشتباه
ندیدنت بدتر از اون یه مرگ بی چون و چراااااا

نه میتونم بگم برو نه میتونم بگم بمون
چیزی نپرس از دل من حالمو از چشام بخون
نه میتونم بگم برو نه میتونم بگم بمون
چیزی نپرس از دل من حالمو از چشام بخون
حالمو از چشام بخون

وقتی میگی میخوام برم مرگو به چشمام میبینم
با من چی کار کردی که من با تو و بی تو میمیرم
با من نمون که با تو من به مرگ باور می رسم
بی من نرو که در خودم به شام آخر می رسم
به شام آخر میرسم

برو ولی با رفتنت میمیرم این گوشه بدون
هنوز دوست دارم ولی ازم نخواه بگم بمون

ازم نخواه بگم بمون
ازم نخواه بگم بمون
ازم نخواه بگم بمون

ازم نخواه بگم

وقتی میگی میخوام برم مرگو به چشمام میبینم
با من چی کار کردی که من با تو و بی تو میمیرم
با من نمون که با تو من به مرگ باور می رسم
بی من نرو که در خودم به شام آخر می رسم
به شام آخر میرسم...

برو ولی با رفتنت میمیرم این گوشه بدون
هنوز دوست دارم ولی ازم نخواه بگم بمون

ازم نخواه بگم بمون
ازم نخواه بگم بمون
ازم نخواه بگم بمون

ازم نخواه بگم

آخرین آثار ایمان قیاسی