دانلود آهنگ جدید ایمان پرگر بی پنجره

بی پنجره

متن آهنگ بی پنجره
تو خوشترین خواب منی از خواب بیدارم نکن
دوری شده زخم تنم با درد تکرارم نکن
من مُرده در خویشم هنوز چون که نمیبینم تورا من مانده ام بی پنجره هم حرف دیوارم نکن
تنها نیازم ناز توست عشقم دوای درد من ای چای شیرین قند من با اخم آزارم نکن

دیوار زندان من است مِهر خرامان چشم تو قفل قفس راه نفس در خود گرفتارم نکن
تو خوش ترین خواب منی از خواب بیدارم نکن دوری شده زخم تنم با درد تکرارم نکن
من مُرده در خویشم هنوز چون که نمیبینم تورا من مانده ام بی پنجره هم حرف دیوارم نکن
پشت هزاران کوه بغض تنها طبیب من تویی تنها فقط با یک نگاه آخر نصیب من تویی

**

تنها نیازم ناز توست عشقم دوای درد من ای چای شیرین قند من با اخم آزارم نکن
دیوار زندان من است مِهر خرامان چشم تو قفل قفس راه نفس در خود گرفتارم نکن
تو خوش ترین خواب منی از خواب بیدارم نکن دوری شده زخم تنم با درد تکرارم نکن
من مُرده در خویشم هنوز چون که نمیبینم تورا من مانده ام بی پنجره هم حرف دیوارم نکن

پشت هزاران کوه بغض تنها طبیب من تویی تنها فقط با یک نگاه آخر نصیب من تویی
تنها نیازم ناز توست عشقم دوای درد من ای چای شیرین قند من با اخم آزارم نکن
دیوار زندان من است مِهر خرامان چشم تو قفل قفس راه نفس در خود گرفتارم نکن
تو خوش ترین خواب منی از خواب بیدارم نکن دوری شده زخم تنم با درد تکرارم نکن
من مُرده در خویشم هنوز چون که نمیبینم تورا من مانده ام بی پنجره هم حرف دیوارم نکن

آخرین آثار ایمان پرگر