دانلود آهنگ جدید ایمان رضوان کارت تمومه
متن آهنگ کارت تمومه
درست اون لحظه که رفتی با خودم گفتم تمومه

وقتی رفتی باورم شد زندگی بی تو حرومه

همه نقشه های خوبو همرو کردم مچاله

توی ذهنم دیگه مردن حتی اون لپت که چاله

دیگه از سرم رفتی نگو نگفتی کارت تمومه

تورو که میخواستم قسم راستم کارت تمومه

خودت اینو خواستی رفتی واینستی کارت تمومه کارت تمومه

تو همون بودی که من میخواستمو نموندی

زدی زیر قولتو زدی منو شکوندی

من که هرچی داشتم پای تو گذاشتم

تویه بیمعرفت حتی پای حرفای خودت نموندی

دیگه از سرم رفتی خودت اینو خواستی

دیگه از سرم رفتی نگو نگفتی کارت تمومه

تورو که میخواستم قسم راستم کارت تمومه

خودت اینو خواستی رفتی واینستی کارت تمومه کارت تمومه

***

من که هرچی داشتم پای تو گذاشتم

تویه بیمعرفت حتی پای حرفای خودت نموندی

دیگه از سرم رفتی خودت اینو خواستی

دیگه از سرم رفتی نگو نگفتی کارت تمومه

تورو که میخواستم قسم راستم کارت تمومه

خودت اینو خواستی رفتی واینستی کارت تمومه کارت تمومه

آخرین آثار ایمان رضوان