دانلود آهنگ جدید ایمان ثانی میرزا ایرج
متن آهنگ میرزا ایرج
هزارون باریکلا
هزار دفعه ماشاالله به این قول قرارا فراموش کردی ما را
پریوش تا دید مهوش شوهر کرد
همه رو دربدر کرد
ما رو خون به جیگر کرد

چشاش افتاد به من از دور صدام کرد
صدام کرد دردل کرد
فکر کرده خیال کرده
همه رو دربدر کرده منو آشفته تر کرده
بهش گفتم ضرر کرده

*****

خانوم چسان فسان کرده میگه رفته سفر کرده
غلط کرده شوهر کرده همه و در بدر کرده
دختری دیده که ماتیک میکشید دورشم

یه خط باریک میکشید
پریو دیدو خجالت نکشید
تازه تعارف زده سیگار میکشید
هی بدی کردی به پای من نوشت

آخرش باور نکردش سرنوشت
دیگه حالی به آدم میمونه
احوالی به آدم میمونه
اگه مونده بگو

آخرین آثار ایمان ثانی