دانلود آهنگ جدید ایمان سیاهپوشان مریمی
متن آهنگ مریمی
دل بیقرار میمونوم از عشق تو ای یار انقد نده آزار
مو بیقرار میمونوم از دوریت ای یار فدای تو ای یار
اسیر و آواره شدوم از فکر تو ای یار انقد نده آزار
بمون کناروم تا بگیم از عشقمون ای یار ولش نکن این بار
دل بیقرار میمونه از عشق تو ایمان انقد نده آزار که بیقرار میمونه از دوریت ایمان فدای تو ای یار
مو چش براهت میمونوم طاقت نداروم یار دلبری و دلدار
هوار هوار میخونوم از عشق تو ای یار تو ای گل بی خار
دل بیقرار میمونه از عشق تو ایمان انقد نده آزار که بیقرار میمونه از دوریت ایمان فدای تو ای یار
دلبر سیاه نازه دلبر سیاه ماهه دلبر سیاه خوشگله دلبر سیاه خاصه
دلبر سیاه نازه دلبر سیاه ولا ماهه دلبر سیاه خوشگله دلبر سیاه خاصه
دلبر سیاه محشره دلبر سیاه دلبره دلبر سیاه محشره دلبر سیاه دلبره
دلبر سفید باوفا دلبر سفید قرص ماه دلبر سفید اونم خوبه دلبر سفید چه دلربا
دلبر سفید باوفا دلبر سفید قرص ماه دلبر سفید اونم خوبه دلبر سفید چه دلربا
دلبر سفید خوشگله دلبر سفید دلبره دلبر سفید خوشگله دلبر سفید دلبره

***

دلبر سیاه نازه دلبر سیاه ماهه دلبر سیاه خوشگله دلبر سیاه خاصه
دلبر سیاه نازه دلبر سیاه ولا ماهه دلبر سیاه خوشگله دلبر سیاه خاصه
دلبر سیاه محشره دلبر سیاه دلبره دلبر سیاه محشره دلبر سیاه دلبره
دلبر سفید باوفا دلبر سفید قرص ماه دلبر سفید اونم خوبه دلبر سفید چه دلربا
دلبر سفید باوفا دلبر سفید قرص ماه دلبر سفید اونم خوبه دلبر سفید چه دلربا
دلبر سفید خوشگله دلبر سفید دلبره دلبر سفید خوشگله دلبر سفید دلبره

آخرین آثار ایمان سیاهپوشان