دانلود آهنگ جدید ایرج نامی گیرم بازم بیایی

گیرم بازم بیایی

متن آهنگ گیرم بازم بیایی
غرور چیز خوبیه ولی باید بهت بیاد
گیرم بازم بیایی از عاشقی بخونی
گیرم تا دنیا دنیاست بخای پیشم بمونی
روز غمم نبودی خوشیت با دیگرون بود
منو به کی فروختی اون از ما بهترون بود

میای بیا ولی حیف حیف دیگه خیلی دیره
حالا که خاطراتت یکی یکی میمیره
کی گفته بود که تنهام وقتی تورو ندارم
بازم میگم بدونی منم خدایی دارم برگشتی اما انگار تو باختی تویئ بازی
غرورتم شکستن به چیت داری می نازی

*****

گیرم بازم بیایی از عاشقی بخونی گیرم
تا دنیا دنیاست بخای پیشم بمونی
روز غمم نبودی خوشیت با دیگرون بود
منو به کی فروختی اون از ما بهترون بود

میای بیا ولی حیف حیف دیگه خیلی دیره
حالا که خاطراتت یکی یکی میمیره
کی گفته بود که تنهام وقتی تورو ندارم
بازم میگم بدونی منم خدایی دارم

آخرین آثار ایرج نامی