دانلود آهنگ جدید جهان پایدار مشکل پسند

مشکل پسند

متن آهنگ مشکل پسند
ساکت که بهت فکر میکنم دیوونه میشم لالم بمونم طبل توو خالی نمیشم
مثل تو توی یه لحظه من باشم عالی نمیشم لعنتی فازت چیه خوبی یا بد حالی نمیشم
اصلا بگو دوستم نداری راحتم کن راهتو بکش پاشو برو شرّت رو کم کن بهم بگو
جمع کن ادا اطوار و حرفهای چرندو ول کن غرور این دل مشکل پسندو
داغونمو فکر کن به تو ربطی نداره حال من مطمعنم تا ابد هرگز نمیشی مال من
آره فکر کن از یه جا دیگه پرم بیخود دارم غر میزنم به سیم آخر میزنم سالمم
اصلا بگو دوستم نداری راحتم کن راهتو بکش پاشو برو شرّت رو کم کن بهم بگو
جمع کن ادا اطوار و حرفهای چرندو ول کن غرور این دل مشکل پسندو

***

جمع کن ادا اطوار و حرفهای چرندو ول کن غرور این دل مشکل پسندو
داغونمو فکر کن به تو ربطی نداره حال من مطمعنم تا ابد هرگز نمیشی مال من
آره فکر کن از یه جا دیگه پرم بیخود دارم غر میزنم به سیم آخر میزنم سالمم
اصلا بگو دوستم نداری راحتم کن راهتو بکش پاشو برو شرّت رو کم کن بهم بگو
جمع کن ادا اطوار و حرفهای چرندو ول کن غرور این دل مشکل پسندو

آخرین آثار جهان پایدار