دانلود آهنگ جدید جلال میرحسین فاصله
متن آهنگ فاصله
هی هی تو گمونم یادت باشه چیزی بین منو توست
این روزا تنهات گذاشتم ولی بدون فکر من با توست
بی معناست فاصله وقت گرماست رابطه کمی نزدیک باید بیام
خودت نیستیو صدات مونده توی حیاط من از تو پاییز میخوام ناخودآگاه دیدم رویا کمی تلخ بود و گاه زیبا
ناگهان دیدم اومد برف دلخوشی زودی اومد رفت راه زیباست بزرگراه اینجاست وقتشه بدم دلو
صدات اینجاست مسیر کوتاست هر قدم میدم دلو بی معناست فاصله وقت گرماست رابطه
کمی نزدیک باید بیام خودت نیستیو صدات مونده توی حیاط من از تو پاییز میخوام

***

بی معناست فاصله وقت گرماست رابطه کمی نزدیک باید بیام
خودت نیستیو صدات مونده توی حیاط من از تو پاییز میخوام ناخودآگاه دیدم رویا کمی تلخ بود و گاه زیبا
ناگهان دیدم اومد برف دلخوشی زودی اومد رفت راه زیباست بزرگراه اینجاست وقتشه بدم دلو
صدات اینجاست مسیر کوتاست هر قدم میدم دلو بی معناست فاصله وقت گرماست رابطه
کمی نزدیک باید بیام خودت نیستیو صدات مونده توی حیاط من از تو پاییز میخوام

آخرین آثار جلال میرحسین