دانلود آهنگ جدید جواد عشوری مشکلت چیه

مشکلت چیه

متن آهنگ مشکلت چیه
مشکلت چیه که هی میپیچی بهم
پاتو کردی توی کفش هی میگی هیچی بهم
هی ادا اطفار خوب با این رفتار به چی میخوای برسی بسه دست بردار
بگو چته چی شده سرت خورده به جایی عادت شده دیگه برات انگار جدایی
میخوای به زور عادت بدیم به جای خالیت این دیگه چه منطقیه که تو داری
خسته از دلم شکسته از دلم یا درست شو یا برو دیگه بکن ولم
گیر میدی همش از قصد به من خودتو داری آتو میدی دست من
بگو چته چی شده سرت خورده به جایی عادت شده دیگه برات انگار جدایی
میخوای به زور عادت بدیم به جای خالیت این دیگه چه منطقیه که تو داری

***

خسته از دلم شکسته از دلم یا درست شو یا برو دیگه بکن ولم
گیر میدی همش از قصد به من خودتو داری آتو میدی دست من
بگو چته چی شده سرت خورده به جایی عادت شده دیگه برات انگار جدایی
میخوای به زور عادت بدیم به جای خالیت این دیگه چه منطقیه که تو داری

آخرین آثار جواد عشوری