دانلود آهنگ جدید جواد گرایلی زائر بارانی

زائر بارانی

متن آهنگ زائر بارانی
زائری بارانیم آقا به دادم میرسی

بی پناهم خسته ام تنها به دادم میرسی

گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام

ضامن چشمان آهو ها به دادم میرسی

از کبوتر ها که میپرسم نشانم میدهند

گنبد و گلدسته هایت را

ماهی افتاده بر خاکم لبالب تشنگی

پهنه ی عالی ترین دریا به دادم میرسی

ماه نورانی شب های سیاه عمر من

ماه من ای ماه من آیا به دادم میرسی

**

من دخیل التماسم به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه ی زهرا به دادم میرسی

باز هم مشهد مسافر ها هیاهوی حرم

یک نفر فریاد زد فریاد زد آقا به دادم میرسی

آخرین آثار جواد گرایلی