دانلود آهنگ جدید جواد جراحی نفسم باش

نفسم باش

متن آهنگ نفسم باش
ای جان من نور چشمان من
تو طبیب دل دیووانه من باش ای جان من سرو سامان من
تو قرار دل دیووانه من باش نفسم باش نفسم باش
لطفا نرو بمان ای آرامش جان وای از آن صورت ماهت
ای کلید دار بهشت توی زیبایی عشق وای از آن برق نگاهت
ماه شب تار من ای یار دردانه من از بس خوبی شده مجنون دل دیووانه من
تو همانی که دل بردن را خوب بلدی ای عشق بی بال و پرم کن
تو همان باغ بهشتی که دل اصلا ندیده بس که شیرین زبانی دل شبیه تو ندیده
موج دریا را داری تو در آن گیسوی زیبا دل دیووانه و مستم شده از عشق تو رسوا
ماه شب تار من ای یار دردانه من از بس خوبی شده مجنون دل دیووانه من
از این دیووانه ترم کن بال و پرم را تو با تیر نگاهت زدی
تو همانی که دل بردن را خوب بلدی ای عشق بی بال و پرم کن

***

تو همان باغ بهشتی که دل اصلا ندیده بس که شیرین زبانی دل شبیه تو ندیده
موج دریا را داری تو در آن گیسوی زیبا دل دیووانه و مستم شده از عشق تو رسوا
ماه شب تار من ای یار دردانه من از بس خوبی شده مجنون دل دیووانه من
از این دیووانه ترم کن بال و پرم را تو با تیر نگاهت زدی
تو همانی که دل بردن را خوب بلدی ای عشق بی بال و پرم کن

آخرین آثار جواد جراحی