دانلود آهنگ جدید جواد محمدی بغلم کن

بغلم کن

متن آهنگ بغلم کن
سرمو بزار رو شونت
دنیا از سرم بیفته
زمزمه کن توی گوشم
حرفی که هیچکس نگفته
زندگیمو به تو بستم

تو ازم برنمیگردی
مردم از دلم گذشتن
تو منو رها نکردی
وقتی روحمو سوزونده
زخم این دوران سنگی

******

توی ذهن خسته ی من
تو یه تصویر قشنگی
بغلم کن خیلی وقته

دلم از دنیا گرفته
این یه درمونه که دردم
بین دستات جا گرفته

آخرین آثار جواد محمدی