دانلود آهنگ جدید جواد پویان شریف حلالم کن
متن آهنگ حلالم کن
اگه تلخم اگه سردم‌اگه از من تو رنجیدی

اگه با مهربونی هات فقط از من بدی دیدی

اگه از روی دل سنگی نگفتم عاشقت هستم

منی که روی احساست فقط چشمامو میبستم

نیاوردی به روم هیچ وقت چقدر از دست من سیری

ده مثل همون روزا تو دستامو نمیگیری

**

دارم از غصه میپوسم تو یه فکری به حالم‌کن

فقط اینو ازت میخوام‌اگه میشه حلالم‌کن

حلالم کن حلالم کن

شبایی که بدون تو  می رفتم من از اون خونه

نفهمیدم‌که این روزا چقد میشی تو دیوونه

منه بیرحم منه سنگدل نفهمیدم تو بیداری

شبایی که شدم‌مست و اسیر گرد و سیگاری

اسیر گرد و سیگاری

شبایی که بدون تو  می رفتم من از اون خونه

نفهمیدم‌که این روزا چقد میشی تو دیوونه

منه بیرحم منه سنگدل نفهمیدم تو بیداری

شبایی که شدم‌مست و اسیر گرد و سیگاری

اسیر گرد و سیگاری

آخرین آثار جواد پویان شریف