دانلود آهنگ جدید ‎جاوید حسینی آن دل که بردی

آن دل که بردی

متن آهنگ آن دل که بردی
اگر حرف مرا باور نداری
الهی سر ز بالین برنداری
ندانستی میان قوم و خویشت
که دل سوزی چون من دیگر نداری
آن دل که بردی پس بده ای نازنین
دست دسته میشناسه
ان دل که بردی پس بده ای نازنین
دست دسته میشناسه

با دیگران کاری ندارم بعد از این
دست دسته میشناسه
چرا از خرمن گل خس بگیرم
چرا از دامن ناکس بگیرم
فقط یک آرزو دارم که اخر
دل خود را ز دستت پس بگیرن
آن دل که بردی پس بده ای نازنین

*****

دست دسته میشناسه
آن دل که بردی پس بده ای نازنین
دست دسته میشناسه
با دیگران کاری ندارم بعد از این دست دسته میشناسه

آخرین آثار ‎جاوید حسینی