دانلود آهنگ جدید کامبیز کوشا یه حرف تازه

یه حرف تازه

متن آهنگ یه حرف تازه
یه حرف تازه ای بزن دلم داره میگیره چاره چیه یه کاری کن غم توو دلم بمیره
یه حرف تازه از خودت که تا به حال نگفتی چه حالی میشه اون دلت وقتی یادم میافتی
سخته واسم نبودنت دردم کی میدونه رفتی و بعد رفتنت شدی یه بی نشونه
چیزی بگو حرفی بزن سکوت سردو بشکن تا تو نخوای دل منم آروم نمیشه عشقم
از وقتی که رفتی یه روز خوش ندیدم خودت میدونی جاتو به هیچ کسی نمیدم
دیکه وقتشه برگرد دلم رو به تو بازه بیا بشین کنارم بزن حرفهای تازه
سخته واسم نبودنت دردم کی میدونه رفتی و بعد رفتنت شدی یه بی نشونه
چیزی بگو حرفی بزن سکوت سردو بشکن تا تو نخوای دل منم آروم نمیشه عشقم

***

چیزی بگو حرفی بزن سکوت سردو بشکن تا تو نخوای دل منم آروم نمیشه عشقم
از وقتی که رفتی یه روز خوش ندیدم خودت میدونی جاتو به هیچ کسی نمیدم
دیکه وقتشه برگرد دلم رو به تو بازه بیا بشین کنارم بزن حرفهای تازه
سخته واسم نبودنت دردم کی میدونه رفتی و بعد رفتنت شدی یه بی نشونه
چیزی بگو حرفی بزن سکوت سردو بشکن تا تو نخوای دل منم آروم نمیشه عشقم

آخرین آثار کامبیز کوشا