دانلود آهنگ جدید کامیاب بارون پاییز

بارون پاییز

متن آهنگ بارون پاییز
بمون که من محتاجم به وجود تو زندون میشه این خونه از نبود تو

نگو دیگه رسیدیم ما به انتها هنوز میشه برگردی از این اشتباه

یادت میاد حرفهایی که به من زدی اگه میخوای بری چرا پس اومدی

جواب من نبوده این همه بدی تصمیم تو بگیر چرا مرددی

حال و روزم مثل بارونه پاییزه که بی وقفه رو برگها اشک میریزه

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

حال و روزم مثل بارونه پاییزه که بی وقفه رو برگها اشک میریزه

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

هنوزم نمیشه باورم میخوای بری تو از کنارم میگفتی نخور غصه که من برات یه عشق موندگارم

کی اومد به سر ما که به اینجا رسیدیم خراب شد زندگیمون تاوان چی رو میدیم

حال و روزم مثل بارونه پاییزه که بی وقفه رو برگها اشک میریزه

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

حال و روزم مثل بارونه پاییزه که بی وقفه رو برگها اشک میریزه

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

***

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

هنوزم نمیشه باورم میخوای بری تو از کنارم میگفتی نخور غصه که من برات یه عشق موندگارم

کی اومد به سر ما که به اینجا رسیدیم خراب شد زندگیمون تاوان چی رو میدیم

حال و روزم مثل بارونه پاییزه که بی وقفه رو برگها اشک میریزه

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

حال و روزم مثل بارونه پاییزه که بی وقفه رو برگها اشک میریزه

حواسم پیش چشماته تو رو دوست دارم هر لحظه کنارت هرچی میبینم فقط زیبایی محضه

آخرین آثار کامیاب