دانلود آهنگ جدید کامیار ملک حواستو به من بده

حواستو به من بده

متن آهنگ حواستو به من بده
حواستو به من بده بپرس یکم ازم چمه واسه یه لحظه هم شده ببین که طاقتم کمه

بهانه هاتو گوش دادم به پای تو که افتادم بردی ولی پس بده اون قلبی که ساده بهت دادم

فک نکنی که راضیه دنبال چاره سازیه دل میگه چاره نیست خودشو گول میزنه میگه بازیه

درد دلو بکی بگم دنبال حرف کی برم وقتی شده در به در این دل میگه دیگه آسیه

مارو سر کار گذاشتی مثه داغی که تو سینه کاشتی سر مارو گرد بریدی توی هوایی که کردی آشتی

خودتو کنار کشیدی بیخیال هرچی حرف شنیدی خل و گیج و مات و حیروون دل من برای تو یه میدون

عاشقی و دل بریدن واسه تو یه خط صافه انگاری ندیدی هر دم کارم واسه عشقت اعترافه

منی که واسه نگاهت ساعت هارو میشمردم دیگه پی من نگردی چون نبض میزنه اما مردم

حواستو به من بده بپرس یکم ازم چمه واسه یه لحظه هم شده ببین که طاقتم کمه

بهانه هاتو گوش دادم به پای تو که افتادم بردی ولی پس بده اون قلبی که ساده بهت دادم

فک نکنی که راضیه دنبال چاره سازیه دل میگه چاره نیست خودشو گول میزنه میگه بازیه

درد دلو بکی بگم دنبال حرف کی برم وقتی شده در به در این دل میگه دیگه آسیه

مارو سر کار گذاشتی مثه داغی که تو سینه کاشتی سر مارو گرد بریدی توی هوایی که کردی آشتی

خودتو کنار کشیدی بیخیال هرچی حرف شنیدی خل و گیج و مات و حیروون دل من برای تو یه میدون

عاشقی و دل بریدن واسه تو یه خط صافه انگاری ندیدی هر دم کارم واسه عشقت اعترافه

منی که واسه نگاهت ساعت هارو میشمردم دیگه پی من نگردی چون نبض میزنه اما مردم

***

فک نکنی که راضیه دنبال چاره سازیه دل میگه چاره نیست خودشو گول میزنه میگه بازیه

درد دلو بکی بگم دنبال حرف کی برم وقتی شده در به در این دل میگه دیگه آسیه

مارو سر کار گذاشتی مثه داغی که تو سینه کاشتی سر مارو گرد بریدی توی هوایی که کردی آشتی

خودتو کنار کشیدی بیخیال هرچی حرف شنیدی خل و گیج و مات و حیروون دل من برای تو یه میدون

عاشقی و دل بریدن واسه تو یه خط صافه انگاری ندیدی هر دم کارم واسه عشقت اعترافه

منی که واسه نگاهت ساعت هارو میشمردم دیگه پی من نگردی چون نبض میزنه اما مردم

آخرین آثار کامیار ملک