دانلود آهنگ جدید کامیار سرخ پوست اعتیاد
متن آهنگ اعتیاد
پره درد پره زخم پره حرف
کاش این زمستون نباره برف
هنو پره بطری منم مست

سلامتی هرکی زدیم رفت
میرم بالا سلامتی غم امشب
پیک آخر شاید اونم رفت

سلامتی عشق مثله الکله
از سرش پریدو تونست ترکم کنه؛
دل پره از تنهایی تو دورت پره یا مث من تنهایی

دلهره دارم امشب کجایی
میری خونه یا امشبُ با اون می خوابی؟
خوشحالی یا مث من نگرانی

*****

من خوابم نمیبره تو راحت می خوابی
ماه من دیگ به من نمیتابی
تو خواب من نمیای ولی با همه می خوابی

من هنوز دارم بهت اعتیاد
مث هوا بهت احتیاج
خاطراتت مث کوکائینه
درسته تلخه ولی شیرینه

من هنو دارم بهت اعتیاد
مث هوا بهت احتیاج
چی مث صدات دل نشینه
مث دود سیگاری تو سینه

قول دادم دیگ بهت فک نکنم
پستای اینستاتو چک نکنم
دیگ سلامتی چشات پیک نخورم

ریه مو سر تو با سیگار حیف نکنم
به یادت مست نکنم الکل هی نخورم
خودمو گُم کردم تورو پیدا کنم
شرمندم اونی ک می خواستی نشدم
میخواستم جلوتو بگیرم حیف نشد نه

منو ول کردی که بری ولگردشی
منو ترک کردی بری نعشش شی
منو سوزوندی با بقیه سرگرم شی
حالا پشیمونی دوراتو زدی برگشتی

من گفتم خمارتم نگفتم برگردی
نمی خوامت هرچقدم بخوای مث قبلا شی
منو بردی خودتو پاک باختی
برا همه گُل بودیو برا من خار داشتی

من هنو دارم بهت اعتیاد
مث هوا بهت احتیاج
خاطرهات مث کوکائینه

درسته تلخه ولی شیرینه
من هنو دارم بهت اعتیاد
مث هوا بهت احتیاج
چی مث صدات دل نشینه
مث دود سیگاری تو سینه

پره درد پره زخم پره حرف
کاش این زمستون نباره برف
هنو پره بطری منم مست
سلامتی هرکی زدیم رفت

میرم بالا سلامتی غم امشب
پیک آخر شاید اونم رفت
سلامتی عشق مثله الکله
از سرش پریدو تونست ترکم کنه
ترکم کنه

آخرین آثار کامیار سرخ پوست