دانلود آهنگ جدید کارن عاشقت شدم

عاشقت شدم

متن آهنگ عاشقت شدم
عاشقت شدم آره دل من بیچاره بیقرار توئه واسه تو میره بدجوری گرفتاره
دلم با تو خوشبخته دور شدن ازت سخته زندگیم شدی مال خودمی دیگه خیالم تخته
عاشقت شدم باز مال منی ای وای دستمو بگیری دیوونم کنی بگی منو میخوای
ناز نکن تو از قصد دارم میرم از دست خوب میدونی من تو رو میخوام یا تو یا هیچ کس
خنده هات چه شیرینه رو لبات که میشینه وقتشه بگم عاشقت شدم چی بهتر از اینه
با تو دلم آرومه با تو همه چی جوره هواتو دارم تا تو رو دارم غصه از دلم دوره
عاشقت شدم باز مال منی ای وای دستمو بگیری دیوونم کنی بگی منو میخوای
ناز نکن تو از قصد دارم میرم از دست خوب میدونی من تو رو میخوام یا تو یا هیچ کس

***

ناز نکن تو از قصد دارم میرم از دست خوب میدونی من تو رو میخوام یا تو یا هیچ کس
خنده هات چه شیرینه رو لبات که میشینه وقتشه بگم عاشقت شدم چی بهتر از اینه
با تو دلم آرومه با تو همه چی جوره هواتو دارم تا تو رو دارم غصه از دلم دوره
عاشقت شدم باز مال منی ای وای دستمو بگیری دیوونم کنی بگی منو میخوای
ناز نکن تو از قصد دارم میرم از دست خوب میدونی من تو رو میخوام یا تو یا هیچ کس

آخرین آثار کارن