دانلود آهنگ جديد کارن و کی راد این شهر
متن آهنگ این شهر
هی هی هی گفتم بمون بازی کردی با جفتمون
عاشق نبودی حس مرا بفهمی
رفتی اول ماجرا من ماندم و صدها چرا
عاشق نبودی حس مرا بفهمی

ای وای از این حال بد ناله های یه مرد وای
ای وای از این حال بد ناله های یه مرد وای
این شهر مرا دیوانه کرده بیا آواره کرده بیا
ویرانه کرده بیا این شهر مرا دیوانه کرده بیا
آواره کرده بیا ویرانه کرده بیا

***

تو چیزی از من دیگه یادت نیست
اون آدم اون جور که میخوادت نیست
رفتی و انگار که حواست نیست
من و یادت نیست حواست نیست

ای وای از این حال بد ناله های یه مرد وای
ای وای از این حال بد ناله های یه مرد وای
این شهر مرا دیوانه کرده بیا آواره کرده بیا
ویرانه کرده بیا این شهر مرا دیوانه کرده بیا
آواره کرده بیا ویرانه کرده بیا

آخرین آثار کارن و کی راد