دانلود آهنگ جدید کسری مهر خودش بود

خودش بود

متن آهنگ خودش بود
دستاش از وقتی که رو شد برام
قصه از اونجا تازه شروع شد برام
اون آخرین دیدار ما باهم بود
وقتی که دیدم دنیا زیرو رو شد برام

دلم ریخت با چشمام خودم دیدم
خودش بود همون که میگفت نمیره
همون که میگفت واسه عشقمون حاضره که بمیره


**
قلبامون دور شد از هم دور ترم میشه
ما همو فرامش کردیم واسه همیشه
بین ما هرچی گذشت یادت بمونه
خاطراتت رو بردار و برو چیزی جا نمونه

دلم ریخت با چشمام خودم دیدم
خودش بود همون که میگفت نمیره
همون که میگفت واسه عشقمون حاضره که بمیره

آخرین آثار کسری مهر