دانلود آهنگ جدید کاوه ایرانی گیس بریده

گیس بریده

متن آهنگ گیس بریده
کمون ابرو ای یار کم رو تا میخوام نیگات کنم میگیری ازم رو

خوش بر و رو بلند گیسو تو کاری کردی بگیرم از همه رو

دل به دلت داره راهی بین منو تو نیست دو راهی

عاشقم شو گاه به گاهی به ما کن ی نیم نگاهی

حال دلم خوب میشه وقتی تو خوشحال و روبراهی

تو مثه ی تیکه ماهی قربونت بشم الهی

دل به دلت داره راهی بین منو تو نیست دو راهی

عاشقم شو گاه به گاهی به ما کن ی نیم نگاهی

حال دلم خوب میشه وقتی تو خوشحال و روبراهی

تو مثه ی تیکه ماهی قربونت بشم الهی

**

از دل بعیده آخه از همه بریده

بگو چیکار کردی تو با من گیس بریده

خوش به حالم همش توو عشق و حالم

تو دیگه مال خودمی خوش به حالم

دل به دلت داره راهی بین منو تو نیست دو راهی

عاشقم شو گاه به گاهی به ما کن ی نیم نگاهی

حال دلم خوب میشه وقتی تو خوشحال و روبراهی

تو مثه ی تیکه ماهی قربونت بشم الهی

دل به دلت داره راهی بین منو تو نیست دو راهی

عاشقم شو گاه به گاهی به ما کن ی نیم نگاهی

حال دلم خوب میشه وقتی تو خوشحال و روبراهی

تو مثه ی تیکه ماهی قربونت بشم الهی

آخرین آثار کاوه ایرانی