دانلود آهنگ جدید کاوه ایرانی لالایی
متن آهنگ لالایی
لالالا کن لالالا کن لالالا کن

پسر من لالا کن دختر من لالا کن لالالا کن لالالا کن لالالا کن

مهتاب خانوم اومده رو پست بوم خونه

دل مانده لالای کن تا صبح فردا عزیزم چشماتو

روی هم بزارو لالایی کن یه خواب رویایی کن خدا رو توش جاری کن

یه خواب رویایی کن خدا رو توش جاری کن یه خواب رویایی کن خدا

رو توش جاری کن یه یه خواب رویایی کن خدا رو توش جاری کن

لا لا لا لا کن لالا لالا کن دخترکم لالا کن پسرکم لالا کن لا لا لا لا کن

مامانیو و بابایی کنارتن دوتایی راحت بخاب لالایی

نترس لولو خور خوره هیچ کی رو نمیخوره بابا گوشش رو میبره

تکیه کن به بابایی راحت بخواب لالایی تکیه کن به بابایی راحت بخواب لالایی

لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی

***

یه خواب رویایی کن خدا رو توش جاری کن یه خواب رویایی کن خدا

رو توش جاری کن یه یه خواب رویایی کن خدا رو توش جاری کن

لا لا لا لا کن لالا لالا کن دخترکم لالا کن پسرکم لالا کن لا لا لا لا کن

مامانیو و بابایی کنارتن دوتایی راحت بخاب لالایی

نترس لولو خور خوره هیچ کی رو نمیخوره بابا گوشش رو میبره

تکیه کن به بابایی راحت بخواب لالایی تکیه کن به بابایی راحت بخواب لالایی

لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی لا لا لا لایی

آخرین آثار کاوه ایرانی