دانلود آهنگ جدید کیوان داوودی بارون
متن آهنگ بارون
بارون امشب باز دوباره میباره دونه به دونه
یاد چشمای قشنگت باز منو کرده دیوونه میخونه نم نم بارون واسه ی جدایی دیره
گل آرزو توو قلبم باز دوباره جون‌میگیره میگیرم‌ گیتارمو دستم زیر لب واست میخونم
عاشق تو عاشق تو عاشق تو من میمونم میخونم بارون میاد بوتو‌میاره مست میشن گلای باغچه
عکس تو‌همیشه اینجاس روبروی من توو طاقچه میپیچه توی اتاقم عطر خوشبوی نفسهات
غرق میشم تو عمق پاک چشمای به رنگ دریات بارون میاد بوتو‌میاره مست میشن گلای باغچه
عکس تو‌همیشه اینجاس روبروی من توو طاقچه میپیچه توی اتاقم عطر خوشبوی نفسهات
غرق میشم تو عمق پاک چشمای به رنگ دریات میگیرم‌ گیتارمو دستم زیر لب واست میخونم
عاشق تو عاشق تو عاشق تو من میمونم میخونم عکس تو‌همیشه اینجاس روبروی من توو طاقچه
میپیچه توی اتاقم عطر خوشبوی نفسهات غرق میشم تو عمق پاک چشمای به رنگ دریات
میگیرم‌ گیتارمو دستم زیر لب واست میخونم عاشق تو عاشق تو عاشق تو من میمونم میخونم

***

غرق میشم تو عمق پاک چشمای به رنگ دریات بارون میاد بوتو‌میاره مست میشن گلای باغچه
عکس تو‌همیشه اینجاس روبروی من توو طاقچه میپیچه توی اتاقم عطر خوشبوی نفسهات
غرق میشم تو عمق پاک چشمای به رنگ دریات میگیرم‌ گیتارمو دستم زیر لب واست میخونم
عاشق تو عاشق تو عاشق تو من میمونم میخونم عکس تو‌همیشه اینجاس روبروی من توو طاقچه
میپیچه توی اتاقم عطر خوشبوی نفسهات غرق میشم تو عمق پاک چشمای به رنگ دریات
میگیرم‌ گیتارمو دستم زیر لب واست میخونم عاشق تو عاشق تو عاشق تو من میمونم میخونم

آخرین آثار کیوان داوودی