دانلود آهنگ جدید کیوان میخندم
متن آهنگ میخندم
میخندم به همه دنیا و هرچی سختی داره
دیگه این روز و روزگاری که بی اعتباره
تا کی بسوزم و بسازم و حروم شه عمرم
مگه این زندگی ارزش این حرفها رو داره

از امشب دیگه دیوونه نمیشم
اسیر می و میخونه نمیشم
توو این دو روز دنیا چرا ماتم
چی میخواد غم و درد از دل آدم

***

از امشب دیگه دیوونم و دیگه عقلی توو سرم نیست
با اینکه هیچ کسی مثل خودم دور و برم نیست
برام فرقی نداره حرفهای عالم و آدم
توو این دو روز دنیا چرا ماتم
از امشب دیگه دیوونه نمیشم
اسیر می و میخونه نمیشم
توو این دو روز دنیا چرا ماتم

چی میخواد غم و درد از دل آدم
میخندم به همه دنیا و هرچی سختی داره
دیگه این روز و روزگاری که بی اعتباره
تا کی بسوزم و بسازم و حروم شه عمرم
مگه این زندگی ارزش این حرفها رو داره
از امشب دیگه دیوونه نمیشم
اسیر می و میخونه نمیشم
توو این دو روز دنیا چرا ماتم
چی میخواد غم و درد از دل آدم

آخرین آثار کیوان