دانلود آهنگ جدید کیوان شهباز خاطره
متن آهنگ خاطره
میدونم میری ولی دنبالتم اشکهامو میبینی ولی واسم بخند
ببین چیکار کردی تو با قلب من که واست پر میکشم بازم دلم
نذار فاصله بیاد تو رو دور کنه ازم نگو من عوض شدم نگو باعثش منم
از تو یه خاطره دارم که با همه حالم خلی دوستش دارم، حتی میرم هستی با من
حتی توی خوابم تنهات نمیذارم میدونی هر شب من به فکرتم
اگه دلت تنگ شد یه سر بهم بزن نشدم همه حرفهام من بهت بگم
که شاید تنگ شد واسم دلت یکم نذار فاصله بیاد تو رو دور کنه ازم
نگو من عوض شدم نگو باعثش منم از تو یه خاطره دارم که با همه حالم
خلی دوستش دارم، حتی میرم هستی با من حتی توی خوابم تنهات نمیذارم

***

از تو یه خاطره دارم که با همه حالم خلی دوستش دارم، حتی میرم هستی با من
حتی توی خوابم تنهات نمیذارم میدونی هر شب من به فکرتم
اگه دلت تنگ شد یه سر بهم بزن نشدم همه حرفهام من بهت بگم
که شاید تنگ شد واسم دلت یکم نذار فاصله بیاد تو رو دور کنه ازم
نگو من عوض شدم نگو باعثش منم از تو یه خاطره دارم که با همه حالم
خلی دوستش دارم، حتی میرم هستی با من حتی توی خوابم تنهات نمیذارم

آخرین آثار کیوان شهباز