دانلود آهنگ جدید کیوان طالبی زاده دلبرک
متن آهنگ دلبرک
تو چه داری که من از رفتن تو سوختم
تو چه داری که دلم از پی تو تنگ شد
هردم این ساز گواهی دهد از دوری تو
شب شد و گریه من باز هماهنگ شد

تو نمیدانی آن لحظه که باران آمد

ناله ام با نفس ابر هم آغوش شده
من به اندازه گیسوی تو آشفته شدم
جانم از عطر نفسهای تو مدهوش شده

دلکم دلبرک باز به دادم برس
ماه من کم کَمَک لحظه خوابم برس

***

عاشقی کردم و کردم که سرانجام چه شد
حال امروز من از موی سپیدم پیداست
راه را با تو چه بد کردم و رفتم آخر
آخر راه که با عشق تو طی شد اینجاست

جرم است که بی باده دلم مست شده
اشکی که با هجر تو هم دست شده

جرم است که بی باده دلم مست شده
اشکی که با هجر تو هم دست شده

دلکم دلبرک باز به دادم برس
ماه من کم کَمَک لحظه خوابم برس

آخرین آثار کیوان طالبی زاده