دانلود آهنگ جدید کیوان طالبی زاده هوای تو

هوای تو

متن آهنگ هوای تو
مرغ دل پر کشد به هوای تو گوش جان خو کند به نوای تو
به ترنه ی دلنواز تو به شنیدن سوز ساز تو
نروی از یاد من گل امید منی
بنشین به برم که عاشقم تو نسیمی و من در آتشم
به هوای تو سر خوشم قرار من تویی تو
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری
چه کنم … متن آهنگ هوای تو کیوان طالبی زاده
مرغ دل پر کشد به هوای تو

**

گوش جان خو کند به نوای تو
به ترنه ی دلنواز تو به شنیدن سوز ساز تو
نروی از یاد من گل امید منی
بنشین به برم که عاشقم تو نسیمی و من در آتشم
به هوای تو سر خوشم قرار من تویی تو
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری
چه کنم که من عاشقم به هوای تو

**

پر کشم قرار من تویی تو
چه کنم که من عاشقم به تمام دقایقم بهار من تویی تو
تویی بهانه ی باران تویی بهار گلزاران
من درد و تو درمان ای جان جانان
تو آبی و من ماهی تو سوزی و من آهی
من مست نگاهی کم کن این جدایی
چه خوشست حال دل ما مستی

و بی خبری مستی و بی خبری
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری
مرغ دل پر کشد به هوای تو

**

گوش جان خو کند به نوای تو
به ترنه ی دلنواز تو به شنیدن سوز ساز تو
نروی از یاد من گل امید منی
بنشین به برم که عاشقم تو نسیمی و من در آتشم
به هوای تو سر خوشم قرار من تویی تو
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری
چه خوشست حال دل ما مستی

**

و بی خبری مستی و بی خبری

آخرین آثار کیوان طالبی زاده