دانلود آهنگ جدید خشایار لزومی نوازش
متن آهنگ نوازش
کی نوازش میکنه بعد من دستاتو

کی تظاهر میکنه بعد من دنیاتو بعد من رویاهات با کی تقسیم میشه

بعد من احساست به کی تقدیم میشه کی میتونه مثل من دست رو موهات بکشه

این روزا پر کرده کی تو دلت جامو من که غم دوریت پر کردمو دنیامو

این روزا حالم اصلا مساعد نیست با اینکه میدونم عین خیالت نیست

کی میخواد به جای من دست رو موهات بکشه کی میتونه جای من واسه تو خاطره شه

کی تو قلبت جامو بعد از این میگیره تو دلت با عشق کی حس من میمیره

این روزا پر کرده کی تو دلت جامو من که غم دوریت پر کرده دنیامو

این روزا حالمم اصلا مساعد نیست با اینکه میدونم عین خیالت نیست

این روزا حالم اصلا مساعد نیست با اینکه میدونم عین خیالت نیست

***

این روزا حالم اصلا مساعد نیست با اینکه میدونم عین خیالت نیست

کی میخواد به جای من دست رو موهات بکشه کی میتونه جای من واسه تو خاطره شه

کی تو قلبت جامو بعد از این میگیره تو دلت با عشق کی حس من میمیره

این روزا پر کرده کی تو دلت جامو من که غم دوریت پر کرده دنیامو

این روزا حالمم اصلا مساعد نیست با اینکه میدونم عین خیالت نیست

این روزا حالم اصلا مساعد نیست با اینکه میدونم عین خیالت نیست

آخرین آثار خشایار لزومی