دانلود آهنگ جدید خسرو اصغری این عاشقی یکبار نیست

این عاشقی یکبار نیست

متن آهنگ این عاشقی یکبار نیست
در غربت آبادی ام دیگر کسی بیدار نیست
چشمی برای عاشقی مشتاق یک دیدار نیست
شرح دل غمدیده ام هجر است و حرمان ای دریغ

گویی ره دلدادگی راه وصال یار نیست
دلتنگ رویاهای تو در کوچه ها سرگشته ام
دردا که در شام غمت شوری در این بازار نیست

****

دیدی دلا چرخ حسود از کینه با عمرم چه کرد
آری فلک را از ازل کاری بجز آزار نیست
روزم به پایان می رسد اما وفادارم هنوز
من عهد بستم با دلت این عاشقی یکبار نیست

آخرین آثار خسرو اصغری