دانلود آهنگ جدید کیا باور کن

باور کن

متن آهنگ باور کن
این منم این تویی هردو به عشق هم دچار
دیگران را به هر آنچه که بین ماست چه کار
از تو هر لحظه ای خواهش دلبری دارم
من مگر جز خودت دلبر دیگری دارم

عاشق تر میشوم نرو بمان نرو بمان
باور کن بعد تو مرا کم است همه جهان
آتش میگیرم تو همدمم نمیشوی
اما از قلبم نمیروی نمیروی

**

بغض چرا اشک چرا درد چرا زخم نزن نرو
دور نشو از دل عاشقم جان من نرو
صبر کن و گوش بده حرف بزن دل نکن بمان
از ازل دلبرم تا ابد پیش من بمان

عاشق تر میشوم نرو بمان نرو بمان
باور کن بعد تو مرا کم است همه جهان
آتش میگیرم تو همدمم نمیشوی
اما از قلبم نمیروی نمیروی

آخرین آثار Kia