دانلود آهنگ جدید کیارش غریبه
متن آهنگ غریبه
شب رو تخت ولو میشمو

فکر میکنم به حال و روز خودم

صبح با قرصا پا میشمو

فکرمیکنم بدون تو چیکار کنم

مثل پروانه گشتم دورت

سرت گیج رفتو کردن حقه

همه گل بودن فقط گل ما خار داشت

منو سوزوندو رفت با همه حرفاش

***

سرت گیج رفتو کردن حقه

همه گل بودن فقط گل ما خار داشت

منو سوزوندو رفت با همه حرفاش

آخرین آثار کیارش